Ga naar: navigatie, zoeken

Tijdlijn

.

Periode voor 1800

Periode 1800 - 1900
Jaar Datum Naam Gebeurtenis link
1547 Louis Helsevire geboren te Leuven
1580 Lodewijk Elzevier Louis Helsevire vestigt zich als Lodewijk Elzevier in Leiden als boekbinder en boekverkoper, tevens pedel van de Hoogeschool (1586-1616)
1581 Kodwijk Elzevier opent zijn zaak aan het Rapenburg, op de hoek met de Klompsteeg. Met zijn Mayken Duverdeyn (overleden op 3 december 1613 in Leiden), zeven zoons en twee dochters bouwt hij de zaak uit tot de grootste boekwinkel annex drukkerij in Leiden.
1617 4 februari Lodewijk Elzevier begraven te Leiden
1681 Abraham Elzevier geboren
1712 Abraham Elzevier Met de dood van Abraham Elzevier (geboren in 1681), de achterkleinzoon van de oudste zoon van de stamvader Lodewijk Elzevier, op 13 juli stopt de Elzevier-dynastie. In totaal zijn 2000 tot 3000 boeken gemaakt. Ze zijn nog steeds zeer gewild bij verzamelaars en waren al een mythe toen de uitgeverij nog bestond.

Periode 1800 - 1900

Periode 1800 - 1900
Jaar Datum Naam Gebeurtenis link
1838 26 mei Jacobus George (‘Jacs’) Robbers geboren
1880 Uitgevers-Maatschappij Elsevier opgericht
1881 Winkler Prins Encyclopedie aangekocht
1891 Januari Elseviers Geïllustreerd Maandschrift eerste editie

Periode 1900 - 1910

Periode 1900 - 1910
Jaar Datum Naam Gebeurtenis link
1900 Weekblad De Week wordt opgericht het binnen- en buitenlandsche nieuws in den beknopsten vorm. Hoofdredacteur Dr. H.E. van Gelder. Door gebrek aan voldoende belangstelling zijn slechts 26 edities verschenen.
1905 Herman Robbers komt in de leiding van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. De andere zonen zitten in de leiding van de uitgeverij: Cornelis Henri Robbers (xxxx-1913) en mr. Jacobus George Junior (xxx xxx)

Periode 1910 - 1920

Periode 1920 - 1930

Periode 1920 - 1930
Jaar Datum Naam Gebeurtenis link
1925 Jacobus George (‘Jacs’) Robbers overleden

Periode 1930 - 1940

Periode 1920 - 1930
Jaar Datum Naam Gebeurtenis link
1937 15 september Herman Robbers overleden te Amsterdam
1940 Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift wordt Elsevier's Maandschrift
1940 Elsevier's Maandschrift Elsevier's Maandschrift laatste nummer in verband met de Duitse bezetting